ČTVRTEK

14. listopadu
2019

Kongresové centrum Zlín

Diabetologický den
Pokroky v diagnostice a terapii diabetes mellitus 2019
In memoriam prof. MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás pozvat na Diabetologický den – Pokroky v diagnostice a terapii diabetes mellitus 2019, in memoriam prof. MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc.

Konferenci pořádá Diabetologické centrum KNTB, a.s. ve Zlíně, pod záštitou České diabetologické společnosti, Diabetické asociace ČR, Okresního sdružení ČLK Zlín a Spolku lékařů ČLS JEP.
Odborným garantem akce je MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Aktivní účast přislíbili nejvýznamnější odborníci v diabetologii a vnitřním lékařství v ČR. Přednášky se budou týkat zejména patofyziologií diabetu, novinek v léčbě diabetu perorálními antidiabetiky, inzulinem, GLP-1 agonisty, kombinační terapií diabetu, nefarmakologickou léčbou diabetu, novinek v léčbě obezity, komplikací diabetu a možnosti jejich řešení, selfmonitoringu, monitorování glykemií, komplexním přístupem v léčbě diabetu 1. a 2. typu.

V rámci akce bude realizována doprovodná výstava léčivých přípravků a zdravotnických pomůcek.