ČTVRTEK

14. listopadu
2019

Kongresové centrum Zlín

Diabetologický den
Pokroky v diagnostice a terapii diabetes mellitus 2019
In memoriam prof. MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc

Místo konání

Kongresové centrum Zlín – malý sál
nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín

Datum konání

Čtvrtek 14. listopadu 2019

Registrace účastníků

14. 11. 2019     KC Zlín      07.30 – 8.30 hod.    

Registrační poplatek – lékař

bez registračního poplatku   

Garant

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.
koordinátorka diabetologického centra IK KNTB, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
diabetologcentrum@bnzlin.cz

Stravování

V průběhu konání akce je pro registrované účastníky zajištěno občerstvení.

Výstava

V rámci doprovodného programu zveme účastníky k návštěvě doprovodné výstavy farmak, přístrojové techniky, zdravotních potřeb a pomůcek.